Avaavassa vaihteessa meille annettiin tehtäväksi lukea Sami Sillanpään matkakirja “Keskellä virtaa Kongo”. Kirja perustuu Sillanpään seikkailuun Kongo-joella Afrikassa. Kirja sisältää myös faktoja esimerkiksi Kongon historiasta ja kulttuurista. Sillanpään kiehtova matka pitää lukijan tiukasti kiinni kirjassa. Kirjan tarina ja faktat kulkevat hyvin käsi kädessä ylläpitäen lukijan kiinnostusta. 

Kun kirjan lukemisen määräpäivä koitti, saimme avaavan vaiheen tehtäväpaketin. Tehtävät keskittyivät teoksen todellisten hahmojen käsittelemiseen sekä elinolojen kuvailemiseen. Äidinkielen tehtävässä tehtiin muun muassa esittelyitä kirjan pää- ja sivuhenkilöiden elämäntilanteesta, sosiaalisesta asemasta ja luonteesta. Tehtävät panivat pohtimaan myös kirjan sanomaa eriarvoisuudesta ja erilaisista elämäntilanteista. 

Tiimihaasteen julkaiseminen koitti. Tehtäväksi annettiin kirjoittaa ja äänittää kuunnelma todentuntuisesta ruokailutilanteesta. Jokainen tiimi sai kirjasta yhden henkilön perheineen tai muine seurueineen dramatisoitavaksi. Esimerkiksi oma tiimini sai Tegra Makakan perheen päivällispöydässä juuri päivää ennen tämän lähtöä Kongon pääkaupunkiin omasta pienemmästä kaupungistaan. Tarkoituksena oli luoda aito ja kiinnostava keskustelu kongolaisessa ruokapöydässä. 

Kuunnelmassamme tuotiin esiin kongolaista kulttuuria esimerkiksi ruokailutavoilla sekä asutuksen kuvailulla.  Keskustelussa havainnollistuivat maailman eriarvoisuus, kongolainen asuminen, elämäntilanne ja hyvinvointitekijät. Haaste keskittyi draamalliseen luovuuteen ja kongolaiseen eriarvoisuuteen. Lopuksi kuuntelimme oman tiimimme värin seitsemän kuunnelmaa ja annoimme palautetta.

Sylvia Hotari

Mediakurssi