Oppimateriaalit lv. 2023-2024

Oppilaitos hankkii sähköiset oppimateriaalit oppivelvollisille ensimmäisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille. Neljännen vuoden opiskelijat hankkivat oppimateriaalit itse. 

BIOLOGIA

BI1: Elämä ja evoluutio (LOPS 2021) (Studeo.fi)

BI2: Ekologian perusteet (LOPS 2021) (Studeo.fi)

BI3: Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin (LOPS 2021) (Studeo.fi)

BI4: Solu ja perinnöllisyys (LOPS 2021) (Studeo.fi)

BI5: Ihmisen biologia (LOPS2021) (Studeo.fi)

BI6: Biotekniikka ja sen sovellukset (LOPS2021) (Studeo.fi)

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

ET1: Minä ja hyvä elämä (LOPS 2021) (Studeo.fi)

ET2: Minä ja yhteiskunta (LOPS2021) (Studeo.fi)

ET3: Kulttuurit (LOPS2021) (Studeo.fi)

ET4: Katsomukset (LOPS2021) (Studeo.fi)

ENGLANTI

ENA1: Me, my language and I (LOPS2021) (Studeo.fi)

ENA2: English goes global (LOPS2021) (Studeo.fi)

ENA3: Creative minds (LOPS2021) (Studeo.fi)

ENA4: Be the change (LOPS2021) (Studeo.fi)

ENA5: Scientific solutions (LOPS2021) (Studeo.fi)

ENA6: Future opportunities (LOPS2021) (Studeo.fi)

ENA7: Project green (LOPS2021) (Studeo.fi)

ENA8: Ei erikseen hankittavaa materiaalia.

ENA9: Ready, Set, Go! (LOPS2021) (Studeo.fi)

ENA10: Ei erikseen hankittavaa materiaalia.

ESPANJA

EAB35: Nos vemos 5 (LOPS2021) (Otava)

EAB36: Nos vemos 6 (LOPS2021) (Otava)

EAB37: Nos vemos 7 (LOPS2021) (Otava)

EAB38: Nos vemos 8 (LOPS2021) (Otava)

FILOSOFIA

FI1: Johdatus filosofiseen ajatteluun (LOPS2021) (Studeo.fi)

FI2: Etiikka (LOPS2021) (Studeo.fi)

FI3: Yhteiskuntafilosofia (LOPS2021) (Studeo.fi)

FI4: Tieto, tiede, todellisuus (LOPS2021) (Studeo.fi)

FYSIIKKA

FY1-2: Vipu 1-2 (LOPS2021) (Otava)

FY3: Vipu 3 (LOPS2021) (Otava)

FY4: Vipu 4 (LOPS2021) (Otava)

FY5: Vipu 5 (LOPS2021) (Otava)

FY6: Vipu 6 (LOPS2021) (Otava)

FY7: Vipu 7 (LOPS2021) (Otava)

FY8: Vipu 8 (LOPS2021) (Otava)

FY9: Opettajan materiaali

FY10: Vipu kertaus (LOPS2021) (Otava)

HISTORIA

HI1: Opus 1 (LOPS2021) (Edita)

HI2: Opus 2 (LOPS2021) (Edita)

HI3: Opus 3 (LOPS2021) (Edita)

HI4: Opus 4 (LOPS2021) (Edita)

HI5: Opus 5 (LOPS2021) (Edita)

HI6: Opus 6 (LOPS2021) (Edita)

HI7: Opintojaksolla hyödynnetään aiempien opintojaksojen oppimateriaaleja.

KEMIA

KE1-2: Mooli 1-2 (LOPS2021) (Otava)

KE3: Mooli 3 (LOPS2021) (Otava)

KE4: Mooli 4 (LOPS2021) (Otava)

KE5: Mooli 5 (LOPS2021) (Otava)

KE6: Mooli 6 (LOPS2021) (Otava)

KE7: Opettajan materiaali.

KE8: Mafynet (opettaja infoaa tarkemmin)

MAANTIEDE

GE1: Maailma muutoksessa (LOPS 2021) (Studeo.fi)

GE2: Sininen planeetta (LOPS 2021) (Studeo.fi)

GE3: Yhteinen maailma (LOPS 2021) (Studeo.fi)

GE4: Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta (LOPS2021) (Studeo.fi)

GE5: Opintojaksolla käytetään aiempien opintojaksojen materiaaleja.

MATEMATIIKKA

Opiskelijalle hankitaan (syksyllä 2021, 2022 ja 2023 aloittaneet) tai opiskelija hankkii itse koko lukion ajaksi lisenssin laskinohjelmistoon:

  • TI-Nspire CX CAS

Opettajat antavat asiasta lisätietoa.

Opiskelijalle hankitaan (syksyllä 2021, 2022 ja 2023 aloittaneet) tai opiskelija hankkii itse myös taulukkokirjan: MAOL (sähköinen tai painettu)

Opintojaksokohtaiset oppimateriaalit:

Kaikille yhteinen matematiikan opintojakso

MAY1: MAY1 Yhteinen matematiikka (LOPS2021) (Otava)

Pitkä matematiikka

MAA2: Juuri MAA2 (LOPS2021) (Otava)

MAA3: Juuri MAA3 (LOPS2021) (Otava)

MAA4: Juuri MAA4 (LOPS2021) (Otava)

MAA5: Juuri MAA5 (LOPS2021) (Otava)

MAA6: Juuri MAA6 (LOPS2021) (Otava)

MAA7: Juuri MAA7 (LOPS2021) (Otava)

MAA8: Juuri MAA8 (LOPS2021 (Otava)

MAA9: Juuri MAA9 (LOPS2021) (Otava)

MAA10: Juuri MAA10 (LOPS2021) (Otava)

MAA11: Juuri MAA11 (LOPS2021) (Otava)

MAA12: Juuri MAA12 (LOPS2021) (Otava)

MAA13: Opettajan materiaali.

MAA14: Juuri Kertaus (LOPS2021) (Otava)

MAA15: Huippu 6 (LOPS2021) (Otava)

MAA16: Ei erikseen hankittavaa materiaalia.

Lyhyt matematiikka

MAB2: Huippu 2 (LOPS2021) (Otava)

MAB3: Huippu 3 (LOPS2021) (Otava)

MAB4: Huippu 4 (LOPS2021) (Otava)

MAB5: Huippu 5 (LOPS2021) (Otava)

MAB6: Huippu 6 (LOPS2021) (Otava)

MAB7: Huippu 7 (LOPS2021) (Otava)

MAB8: Huippu 8 (LOPS2021) (Otava) 

MAB9: Huippu 9 (LOPS2021) (Otava)

MAB10: Huippu Kertaus (LOPS2021) (Otava)

MAB11: Ei erikseen hankittavaa materiaalia.

MUSIIKKI

MU1: Intro – kaikki soimaan (LOPS2021) (Studeo.fi)

MU2: Syke – soiva ilmaisu (LOPS2021) (Studeo.fi)

OPINTO-OHJAUS                  

OP1: Minä opiskelijana (LOPS 2021) (Studeo.fi)

OP2: Jatko-opinnot ja työelämä (LOPS 2021) (Studeo.fi)

PSYKOLOGIA

PS1: Toimiva ja oppiva ihminen (LOPS2021) (Studeo.fi)

PS2: Kehittyvä ihminen (LOPS2021) (Studeo.fi)

PS3: Tietoa käsittelevä ihminen (LOPS2021) (Studeo.fi)

PS4: Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys (LOPS2016) (Studeo.fi)

PS5: Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (LOPS2021) (Studeo.fi)

PS6: Sosiaalipsykologisia ilmiöitä (LOPS2021) (Studeo.fi)

PS7: Psykologian kertauskirja (LOPS2021) (Studeo.fi)

RANSKA

Ranska alkaa jälleen syksyllä 2024.

RAB31:

RAB32: 

RAB33:

RAB34:

RUOTSI

RUB11: Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (LOPS2021) (Studeo.fi)

RUB12: Ruotsin kieli arjessani (LOPS2021) (Studeo.fi)

RUB13: Kulttuuri ja mediat (LOPS2021) (Studeo.fi)

RUB14: Ympäristömme (LOPS2021) (Studeo.fi)

RUB15: Opiskelu- ja työelämä (LOPS2021) (Studeo.fi)

RUB16: Viesti ja vaikuta puhuen (LOPS2021) (Studeo.fi)

RUB17: Kestävä elämäntapa (LOPS2021) (Studeo.fi)

RUB18: Ruotsin kertaus (LOPS2021) (Studeo.fi)

SAKSA

Pitkä oppimäärä:

SAA1-2: Unter uns 1-2 (LOPS2021) (e-Oppi)

SAA3: Unter uns 3 (LOPS2021) (e-Oppi)

SAA4: Unter uns 4 (LOPS2021) (e-Oppi)

SAA5: Unter uns 5 (LOPS2021) (e-Oppi)

SAA6: Unter uns 6 (LOPS2021) (e-Oppi)

SAA7: Yo-kertaus saksa (Sanoma Pro)

SAA8: Yo-kertaus saksa (Sanoma Pro)

Lisäksi kaikilla opintojaksoilla tarvitaan:

Saksan kielioppi (LOPS2021) (e-Oppi)

Lyhyt oppimäärä:

SAB31: Magazin.de 1 (LOPS2021) (Otava)

SAB32: Magazin.de 2 (LOPS2021) (Otava)

SAB33: Magazin.de 3 (LOPS2021) (Otava)

SAB34: Magazin.de 4 (LOPS2021) (Otava)

SAB35: Magazin.de 5 (LOPS2021) (Otava)

SAB36: Magazin.de 6 (LOPS2021) (Otava)

SAB37: Magazin.de 7 (LOPS2021) (Otava)

SAB38: Magazin.de 8 (LOPS2021) (Otava)

TERVEYSTIETO

TE1: Lukion Syke 1: Terveys voimavarana (LOPS2021) (Edita)

TE2: Lukion Syke 2: Terveys ja ympäristö (LOPS2021) (Edita)

TE3: Lukion Syke 3: Terveys ja yhteiskunta (LOPS2021) (Edita)

TE4: Materiaali ilmoitetaan myöhemmin.

USKONTO

UE1: Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä (LOPS2021) (Studeo.fi)

UE2: Maailmanlaajuinen kristinusko (LOPS2021) (Studeo.fi)

UE3: Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (LOPS2021) (Studeo.fi)

UE4: Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa (LOPS2021) (Studeo.fi)

UE5: Uskonnot taiteessa ja populaarikulttuurissa (LOPS2021) (Studeo.fi)

UE6: Uskonto, tiede ja media (LOPS2021) (Studeo.fi)

UE7: Uskonnon kertaus (LOPS2021) (Studeo.fi)

VENÄJÄ

VEB31-4: Ponjatno! 1-3 (LOPS2021) (Otava)

VEB35-8: Ponjatno! 4-6 (LOPS2021) (Otava)

YHTEISKUNTAOPPI

YH1: Yhteisö 1 (LOPS2021), (e-Oppi.fi)

YH2: Forum: Yhteiskuntaoppi 2. Taloustieto (LOPS2021) (Otava)

YH3: Forum: Yhteiskuntaoppi 3. Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (LOPS2021) (Otava)

YH4: Jokaisen oikeustiede (LOPS2021) (SanomaPro)

ÄIDINKIELI

LOPS2021 suorittajat:

ÄI1: Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (LOPS2021) (Studeo.fi)

ÄI2: Kieli- ja tekstitietoisuus (LOPS2021) (Studeo.fi)

ÄI3: Vuorovaikutus 1 (LOPS2021) (Studeo.fi)

ÄI4: Kirjallisuus 1 (LOPS2021) (Studeo.fi)

ÄI5: Tekstien tulkinta 1 (LOPS2021) (Studeo.fi)

ÄI6: Kirjoittaminen 1 (LOPS2021) (Studeo.fi)

ÄI7: Vuorovaikutus 2 (LOPS2021) (Studeo.fi)

ÄI8: Kirjallisuus 2 (LOPS2021) (Studeo.fi)

ÄI9: Ei erikseen hankittavaa materiaalia.

ÄI10-ÄI12: Äly Laudatur – Äidinkielen sähköinen oppimisympäristö

ÄI13: Ei erikseen hankittavaa materiaalia.

ÄI14: Ei erikseen hankittavaa materiaalia.

Löysitkö etsimäsi

Kiitos palautteesta!