Etusivu / Opiskelijalle / Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus

LOPS2016:

Kurssit

Koko lukion vähimmäiskurssimäärä on 75 kurssia. Huolellinen opintojen suunnittelu helpottaa arkista opiskelutyötä ja opinnot suunnitellaan koko vuodeksi heti syyslukukauden alussa. Suunnittele opintosi siten, että kurssikertymä / lukuvuosi on seuraava:

1. vuosi = n. 30 kurssia ( 5 periodia )
2. vuosi = n. 30 kurssia ( 5 periodia )
3. vuosi = n. 15 kurssia ( 3 periodia )

Opiskelijan tulee suorittaa, viimeistä lukiovuotta lukuun ottamatta, jokaisen jakson aikana vähintään kolme kurssia. Rehtori voi myöntää luvan pienempään suoritusmäärään pätevästä syystä, esim. sairaus tai aktiiviharrastus.

Yksi kurssi käsittää 22-23 oppituntia (á 75min). Lukion lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon. Jokaiselle jaksolle on oma kurssitarjotin, jolta opiskelija valitsee itselleen haluamansa kurssit. Sopiva opiskelutahti on n. 6 kurssia per jakso.

Pakolliset, syventävät ja soveltavat kurssit

Lukio-opinnot muodostuvat pakollisista, syventävistä ja koulukohtaisista soveltavista kursseista.

Pakolliset kurssit ovat kaikille yhteisiä ja näiden kurssien määrä on 47-51 riippuen matematiikan (lyhyt/pitkä oppimäärä) valinnasta.

Syventävät kurssit ovat pakollisiin kursseihin liittyviä, ns. jatkokursseja, joita opiskelijan on valittava vähintään 10. Ylioppilaskokeiden tehtävät perustuvat pakollisten ja syventävien kurssien aiheisiin ja sisältöihin.

Soveltavat kurssit ovat lukion itsensä tai muun lukion tai oppilaitoksen tuottamia kursseja, joita opiskelija voi valita mielenkiintonsa mukaan. Soveltavista kursseista voidaan lukea mukaan vain hyväksytysti suoritetut kurssit.

LOPS2021:

Opintojaksot ja opintopisteet

Koko lukion oppimäärä on vähintään 150 opintopistettä. Opiskelijat suorittavat opintojensa aikana opintojaksoja, joiden laajuus vaihtelee 1-4 opintopisteen välillä. Huolellinen opintojen suunnittelu helpottaa arkista opiskelutyötä ja opinnot suunnitellaan koko vuodeksi heti syyslukukauden alussa. Suunnittele opintosi siten, että opintopistekertymä / lukuvuosi on seuraava:

1. vuosi = n. 60 opintopistettä ( 5 periodia )
2. vuosi = n. 60 opintopistettä ( 5 periodia )
3. vuosi = n. 30 opintopistettä ( 3 periodia )

Opiskelijan tulee suorittaa, viimeistä lukiovuotta lukuun ottamatta, jokaisen jakson aikana vähintään 8 opintopistettä. Rehtori voi myöntää luvan pienempään suoritusmäärään pätevästä syystä, esim. sairaus tai aktiiviharrastus.

Tavallisin opintojakson laajuus on 2 opintopistettä. Tällainen opintojakso käsittää 22-23 oppituntia (á 75min). Lukion lukuvuosi on jaettu viiteen periodiinn. Jokaiselle periodille on oma opintojaksotarjotin, jolta opiskelija valitsee itselleen haluamansa opintojaksot. Sopiva opiskelutahti on n. 12 opintopistettä per jakso.

Pakolliset, valinnaiset valtakunnalliset ja valinnaiset koulukohtaiset opintojaksot

Lukio-opinnot muodostuvat pakollisista, valinnaisista valtakunnallisista ja valinnaisista koulukohtaisista opintojaksoista.

Pakolliset opintojaksot ovat kaikille yhteisiä ja näiden opintojaksojen määrä on 94-102 riippuen matematiikan (lyhyt/pitkä oppimäärä) valinnasta.

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot ovat jatkoa pakollisille opinnoille. Opiskelijan on sisällytettävä lukio-opintoihinsa vähintään 20 opintopisteen verran valinnaisia valtakunnallisia opintoja. Ylioppilaskokeiden tehtävät perustuvat pakollisten ja valinnaisten valtakunnallisten opintojen aiheisiin ja sisältöihin.

Valinnaiset koulukohtaiset opinnot ovat lukion itsensä tai muun lukion tai oppilaitoksen tuottamia opintojaksoja, joita opiskelija voi valita mielenkiintonsa mukaan. Näistä opinnoista voidaan lukea mukaan vain hyväksytysti suoritetut opintojaksot.

Lukion ulkopuoliset opinnot

Lukio-opintoihin voidaan lisäksi sisällyttää kurssisuorituksia mm. musiikkiopistosta ja aktiivisesta ja tavoitteellisesta urheiluseuratoiminnasta, seututarjottimen verkkokursseista sekä kesäyliopiston ja Pirkan opiston opinnoista.

Ylioppilastutkinto

LOPS2016:

Ylioppilastutkinnossa kirjoitetaan vähintään neljä koetta seuraavista:

 • äidinkielen tai suomi toisena kielenä koe
 • toisen kotimaisen kielen koe (ruotsi)
 • vieraan kielen koe (englanti, saksa, ranska, venäjä)
 • matematiikan koe (lyhyt tai pitkä oppimäärä)
 • reaalikoe (esim. biologia, yhteiskuntaoppi, fysiikka, uskonto)

Näistä äidinkieli tai suomi toisena kielenä on kaikille pakollinen.

Yhden pitää olla pitkän oppimäärän koe (käytännössä matematiikka tai vieras kieli EN/SA).

Abiturienttien on suunniteltava viimeisen lukiovuoden opinnot niin, että kurssimäärä tulee täyteen kolmannen jakson loppuun mennessä. Tällöin jää riittävästi aikaa ylioppilaskirjoituksiin keskittymiselle. Kurssikertymän tulee olla kasassa ja liikojen nelosten suoritettuna

 • syksyllä valmistuvilla lokakuun loppuun mennessä.
 • keväällä valmistuvilla huhtikuun loppuun mennessä.

LOPS2021:

Ylioppilastutkinnossa kirjoitetaan vähintään viisi koetta seuraavista:

 • äidinkielen tai suomi toisena kielenä koe
 • toisen kotimaisen kielen koe (ruotsi)
 • vieraan kielen koe (englanti, saksa, ranska, venäjä)
 • matematiikan koe (lyhyt tai pitkä oppimäärä)
 • reaalikoe (esim. biologia, yhteiskuntaoppi, fysiikka, uskonto)

Näistä äidinkieli tai suomi toisena kielenä on kaikille pakollinen.

Yhden pitää olla pitkän oppimäärän koe (käytännössä matematiikka tai vieras kieli EN/SA).

Abiturienttien on suunniteltava viimeisen lukiovuoden opinnot niin, että opintopistemäärä tulee täyteen kolmannen jakson loppuun mennessä. Tällöin jää riittävästi aikaa ylioppilaskirjoituksiin keskittymiselle. Opintopistekertymän tulee olla kasassa ja liikojen nelosten suoritettuna

 • syksyllä valmistuvilla lokakuun loppuun mennessä.
 • keväällä valmistuvilla huhtikuun loppuun mennessä.

Opinto-ohjaaja antaa ohjausta lukio-opintojen suunnitteluun, kurssivalintojen ja lukujärjestyksen tekemiseen sekä jatko-opintoihin ja ammatinvalintaan. Pidempään pohdintaa vaativaan tapaamiseen kannattaa varata ohjausaika ennakkoon.

Sanna Salonen
opinto-ohjaaja
p. 050 434 3114
sanna.salonen@pirkkala.fi

Satu Talkkari
opinto-ohjaaja (23c, 22b, 21c)
p. 044 486 2119
satu.talkkari@pirkkala.fi

Löysitkö etsimäsi

Kiitos palautteesta!