Etusivu / Opiskelijalle / Erityisopetus

Erityisopetus

Toiminnan kuvaus

Erityisopettaja toimii opiskelijoiden tukena opiskeluun ja oppimiseen liittyvissä kysymyksissä. Yhteistyö erityisopettajan kanssa ei edellytä diagnosoitua oppimisvaikeutta. Tuki perustuu yksilön tarpeisiin, jotka selvitetään kartoittamalla opiskeluvalmiuksia muun muassa lukitestein, haastatteluin ja opettajien havaintojen perusteella. Erityisopetus on lukiossa siis kaikkien opiskelijoiden saatavilla oleva palvelu silloin, kun opinnot eivät suju halutulla tavalla.

Testaus ja lausunnot

Syksyllä kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat tekevät Niilo Mäki –instituutin nuorille ja aikuisille suunnatun lukiseulatestin. Jokainen saa kirjallisen palautteen saamistaan tuloksista. Seulan perusteella erityisopettajan haastatteluun kutsutaan oppilaat, jotka ovat saaneet jollakin lukitestin osa-alueella heikon tuloksen tai ilmaisseet tuen tarpeen itsearvio-osiossa.

Haastattelujen perusteella selvitetään tuen tarve. Tyypillisimmät tuen tarpeen syyt lukiossa ovat; kehittymättömät opiskelutaidot, kypsymättömyys lukio-opintojen vaatimaan itsenäiseen työskentelyyn ja vastuuseen, motivaatio-ongelmat, oppimisvaikeudet (lukivaikeus ja keskittymisvaikeudet jne.).

Seulatestin tulosten ja opiskelijan opiskeluun liittyvien huomioiden perusteella voidaan tehdä lukivaikeutta kartoittavat yksilötestit. Opiskelijan suoriutumista ylioppilaskirjoituksissa voidaan tukea erityisjärjestelyin, mikäli lukihäiriö on keskivaikea tai vaikea. Yleisin erityisjärjestely on lisäaika kirjallisissa kokeissa. Erityisopettaja tekee lukiolla lukemisen ja kirjoittamisen taitoja kartoittavat testit ja opastaa opiskelijaa muiden tarvittavien lausuntojen hankkimiseen. Erityisjärjestelyt ovat mahdollisia myös silloin, kun opiskelijalla on vamma tai sairaus. (ks. erityisjärjestelyistä tarkemmin linkki YTL:n kotisivulle alla).

Lukivaikeuden ollessa lievä opiskelija voi saada kompensaatiopisteitä yhteen oppiaineeseen erityisjärjestelyjen sijaan. Jälkimmäisessä tapauksessa riittää erityisopettajan lausunto täydennettynä aineenopettajien lausunnoilla.

Opiskelijan ja huoltajien tulee olla itse aktiivisia Ylioppilastutkintolautakunnalle (YTL) lähetettävien lausuntojen suhteen. Mikäli lukivaikeus tai muu oppimisvaikeus on tiedossa jo lukioon tultaessa, on siitä hyvä olla yhteydessä rehtoriin, opinto-ohjaajaan tai erityisopettajaan. Lukilausunnon edellyttämät testit ja lausunnot on syytä hankkia jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana, mutta viimeistään toisen opiskeluvuoden kuluessa. Lausunnot lähetetään ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumisen yhteydessä.

Erkka Pehkonen
erityisopettaja
p. 050 3722 061
erkka.pehkonen@pirkkala.fi

Löysitkö etsimäsi

Kiitos palautteesta!