Etusivu / Opiskelijalle / Ryhmänohjaus

Ryhmänohjaus

Luo­kat­to­mas­sa lu­ki­os­sa ei ole var­si­nai­sia luok­kia, mut­ta ku­kin opis­ke­li­ja kuuluu omaan ohjausryhmään. Kul­la­kin ohjausryh­mäl­lä on oma ryhmänohjaajansa, joka tapaa ryhmänsä opiskelijat säännöllisesti ryhmänohjaus­tuo­ki­ossa ja toimii opiskelijan lähiohjaajana. Ryhmän tunnus määräytyy aina aloitusvuoden mukaan.

Ryhmänohjaaja seuraa opintojen etenemistä ja koulunkäynnin säällisyyttä, tiedot­taa ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta opis­ke­li­joil­le ja ot­taa tar­vit­ta­es­sa yh­tey­den van­hem­piin. Ryh­mä­oh­jaus­tuo­kio pi­de­tään säännöllisesti sovittuina ajankohtina ns. koti­luo­kas­sa. Ryhmänohjaaja tapaa ryhmänsä opiskelijat myös vuosittain kahden kesken erityisissä ryhmänohjaajan haastatteluissa. Ryhmänohjaaja keskustelee henkilökohtaisesti jokaisen opiskelijan vanhempien/huoltajien kanssa lukio-opintojen alkuvaiheessa.

Oh­jaus­ryh­mät ja ryhmänohjaajat lv. 2023-2024:

1. vuosikurssi:

23A Terhi Virtanen
23B Markus Pekkala
23C Pasi Kervinen

2. vuosikurssi:

22A Aki Ilander
22B Kaisa Putaja
22C Kaisa Eirtola

3. vuosikurssi:

21A Veli-Matti Rautio
21B Soile Korpela
21C Piia Pulkkinen

4. vuosikurssi:

20D Erkka Pehkonen

Tredun kaksoistutkintolaiset:

21T Heli Mäkelä

Löysitkö etsimäsi

Kiitos palautteesta!