Pedagoginen tuki

Tuen tarpeeseen pyritään vastaamaan opiskelijan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Erityisopettaja järjestää ja osallistuu seuraaviin pedagogisiin tukimuotoihin, jotka muodostavat myös erityisopetuksen keskeisen sisällön lukiossa.

Klinikkatyyppinen opetus

Erityisopettaja opastaa opiskelutekniikassa, auttaa määrittelemään motivaation kannalta tärkeitä tavoitteita ja strategioita niiden saavuttamiseksi, opastaa oman toiminnanohjauksen kehittämiseen lukio-opintojen asettamien vaatimusten mukaiseksi, opastaa oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen lukustrategiaa ja kirjoitustekniikkaa yhdessä opiskelijan kanssa työstäen, tekee yksilötestauksen ja lausunnot ylioppilaskirjoituksia varten.

Oppimistaitojen kehittäminen

Tapaamisten tarkoitus on kehittää opiskelutekniikkaa lukio-opintojen vaatimalle tasolle ja lisätä nuoren käsitystä itsestään opiskelijana. Erityisopettajan kanssa käsitellään yleisiä opiskeluvalmiuksiin liittyviä aihekokonaisuuksia (esim. lukustrategia, kirjoittaminen, motivaatio ja ajankäyttö, jännittäminen esiintymistilanteissa, tehokas opiskelu eri oppiaineissa sekä oppimisen hidasteiden ja vaikeuksien tiedostaminen).

Aineenopettajien konsultointi tilanteissa, joissa erityisopetuksellinen näkökulma tai tieto oppimisvaikeuksista on tarpeen.

Aikaisemmin asiakkuuden aloittaneiden opiskelijoiden opintoja seurataan ja heitä nähdään säännöllisesti tarpeiden mukaan. Tapaamiset koostuvat opiskelijan jaksamisen seuraamisesta ja keskusteluissa nousseisiin tuen tarpeisiin vastaamisesta (esim. lukilausuntoa koskevat kysymykset, opiskelutekniikka jne.) Myös vanhemmat voivat halutessaan tiedustella erityisopettajalta apua lastensa opiskeluun liittyviin pulmiin.

Hyödyllisiä linkkejä ja lisätietoa

Lukilausunnoista ja erityisjärjestelyistä YTL:n kotisivuilta:

https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/erityisjarjestelyt

Lukivaikeudesta ja muista oppimisvaikeuksista:

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00401

Löysitkö etsimäsi

Kiitos palautteesta!