Poissaolot ja myöhästymiset

Poissaolot ja niiden selvittäminen

Lähtökohtana on, että opiskelija osallistuu lähiopetukseen. Opiskelijalla on velvollisuus ilmoittaa sairauspoissaolostaan etukäteen (=ennen oppitunnin alkua) opintojaksojen opettajille joko merkitsemällä poissaolo keltaisella suoraan Wilmaan tai ilmoittamalla opettajalle. Alaikäisen opiskelijan Wilma-merkinnän voi tehdä vain huoltaja.

Jos opiskelija on alaikäinen, mutta on ilmoittanut itse ajoissa opettajalle olevansa sairaana, hänelle merkitään selvittämätön poissaolo, joka huoltajan on selvitettävä.

Pakolliset lääkärikäynnit tms. ilmoitetaan ryhmänohjaajalle etukäteen, jolloin ryhmänohjaaja merkitsee ne luvallisina poissaoloina Wilmaan. Lomamatkat ym. koko päivän kestävät poissaolot anotaan Wilman lomakkeella etukäteen.

Jos opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opettajalle ennen oppituntia, hänelle merkitään luvaton poissaolo ja kolmesta luvattomasta poissaolosta opiskelija poistetaan opintojaksolta.

Kuudennen poissaolon (mukaan luetaan luvattomat sekä sairauspoissaolot) jälkeen tulee esittää lääkärintodistus, mikäli on poissa oppitunneilta. Ilman lääkärintodistusta opintojakso keskeytyy. 

Päättöviikon sairauspoissaolot tulee selvittää terveydenhuollon ammattilaiselta saadulla todistuksella.

Myöhästymiset

Tunneille saavutaan täsmällisesti. Jos opiskelija saapuu myöhässä, hän pääsee tunnille 15 minuuttia tunnin alkamisen jälkeen. Tästä merkitään hänelle Wilmaan myöhästyminen. Mikäli opiskelija saapuu vielä myöhemmin, hän pääsee tunnille, mutta hänelle merkitään luvaton poissaolo.

Jos opiskelija myöhästyy neljännen kerran saman opintojakson oppitunnilta, hänelle merkitään Wilmaan luvaton poissaolo.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteestasi