Opiskelijatietokoneen käyttösopimus

Jokainen oppivelvollinen Silmun opiskelija saa kunnalta käyttöönsä kannettavan tietokoneen. Ennen koneen käyttöönottamista opiskelija sekä hänen huoltajansa tutustuvat laitteen käyttösopimukseen ja allekirjoittavat sen sähköisesti Wilmassa.

Käyttösopimus antaa lainaajalle oikeuden käyttää koulutuksen järjestäjän (= Pirkkalan kunta) omistamaa laitetta ja siihen mahdollisesti liitettäviä lisävarusteita. Lisävarusteet mainitaan sopimuksessa erikseen. Sopimus on voimassa alla määritellyn laina-ajan (opiskelijan opiskeluaika Silmussa), jollei toisin ilmoiteta.

Laite on tarkoitettu henkilökohtaiseksi oppimisvälineeksi. Laitetta saa käyttää oppimateriaalien käyttämiseen, opettajien antamien tehtävien tekemiseen ja kokeeseen, esitykseen tai muuhun opintoihin liittyvään tehtävään valmistautumiseen.

Laitetta ja ohjelmistoa tulee käyttää lain, hyvien tapojen, oppilaitoksen sääntöjen ja tämän sopimuksen mukaista. On huomioitava myös tekijänoikeus- ja tietosuojalainsäädäntö. Laitteen käyttöjärjestelmän lukituksen avaaminen on kielletty.

Sopimuksen tehnyt opiskelija on vastuussa laitteesta ja mahdollisista lisävarusteista. Opiskelijalla on velvollisuus huolehtia laitteesta ja parhaansa mukaan estää sen vaurioituminen käytössä ja kuljetuksissa.
Mikäli laite katoaa tai varastetaan tai siihen tulee vika, toimintahäiriö tai se vioittuu fyysisesti, tästä on ilmoitettava viipymättä ryhmänohjaajalle.

Mikäli laite häviää tai vahingoittuu opiskelijan käytössä, vahingonaiheuttaja voi joutua vastuuseen vahingosta vahingonkorvauslain säännösten mukaisesti. Sama koskee myös laitteeseen asennettuja ohjelmistoja. Jos laite rikkoutuu tai katoaa tahallisen toiminnan tai huolimattomuuden vuoksi, opiskelijan huoltajan tai opiskelijan itsensä kanssa sovitaan tapauskohtaisesti mahdollisista kustannuksista, joita aiheutuu laitteen korjauksesta tai mahdollisen uuden laitteen hankinnasta.
Oppilaitoksen edustajalla on oikeus tarkistaa laitteen kunto ja toimivuus.

Koulutuksen järjestäjä tarjoaa koulun tiloissa langattoman verkon laitteen käyttöä varten. Laitteelle kirjaudutaan koulutuksen järjestäjän hallinnoimalla henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella.

Löysitkö etsimäsi

Kiitos palautteesta!