Tiimihaasteen avaavassa vaiheessa pohjustettiin tulevaa haastetta erityisesti terveystiedon materiaalien opiskelulla ja sen jälkeen yhdessä tiimin kanssa syvennettiin uutta opittua tietoa. 

Tiimihaasteena oli muodostaa hyvinvointiklinikka. Tarkoituksena oli luoda dramatisoitu kohtaus, jossa asiantuntijatiimin klinikalle tulee asiakas, joka tarvitsee elintapamuutosta. Tiimin tuli kohtauksessa hyödyntää ja soveltaa oppimaansa tietoa ja ratkaista asiakkaan ongelma. Näytelmän luomiseen annettiin vapaat kädet, ja tiimi sai hyödyntää luovuuttaan. 

Lopuksi näytelmät esitettiin muille tiimeille purkuvaiheessa. Lisäksi jokainen tiimi arvioi yhden tiimin näytöksen. Kaikkien tiimien esitykset onnistuivat hienosti. 

Hyvinvointiklinikka tiimihaasteena oli todella mukava. Haasteessa konkretisoitui hyvin opittu tieto, kun näytelmissä tärkeimmät asiat toistuivat uudestaan. Opettajat olivat suunnitelleet tiimihaasteen hyvin ja aikaa oli varattu riittävästi. Jäi hyvä mieli haasteen jälkeen. 

Savanna Siitonen

Mediakurssi