Kelan opintotuki


Lukion 17 vuotta täyttäneet opiskelijat voivat hakea Kelan opintotukea. Kelan opintotukikeskus pyytää toimimaan mahdollisimman pikaisesti. Hakulomakkeita ja -tietoja saa lukion palvelusihteeriltä.

Lisätietoja opintotuesta Kelan sivuilta.

PYL-opiskelijatuki

Pirkkalan yhteislukiossa on lahjoitusvaroin ylläpidetty opiskelijatuki-rahasto. Lukiolaisen koulunkäyntiä haittaaviin taloudellisiin vaikeuksiin voi hakea avustusta rahastosta. Tukea voi saada esimerkiksi oppikirjojen hankintaan. Saadakseen tukea opiskelija tekee kirjallisen selvityksen, jossa kertoo perusteista avustuksen tarpeeseen. Selvitys toimitetaan rehtorille, joka päättää avustuksen myöntämisestä.