Kurssi-/opintojaksotarjotin rakentuu koodeista 1-8 sekä kiertokaaviosta. Jokaisella koodilla on kiertokaaviossa omat tuntipaikkansa. Jos valitset ykköskoodilta jonkin kurssin/opintojakson, sinulla on sen kurssin/opintojakson tunnit kiertokaavion mukaisesti niinä aikoina, joihin on merkitty koodin numero. Esimerkiksi ykköskoodin tunnit ovat 

Kiertokaavio

Opiskelija voi valita jokaiselta koodilta vain yhden kurssin/opintojakson, eli opiskelijalla voi olla yhden periodin aikana meneillään enintään kahdeksan kurssia/opintojaksoa. Kullakin koodilla (tarjottimen vaakarivi) on tarjolla yleensä 9-12 kurssia/opintojaksoa. Näistä kursseista/opintojaksoista kolmasosa on tarkoitettu ensimmäisen vuoden opiskelijoille, kolmasosa toisen vuoden opiskelijoille ja kolmasosa kolmannen vuoden opiskelijoille.

Varsinaiset kurssi-/opintojaksovalinnat tehdään Wilman kautta. Wilmassa on tärkeää tietää, millä koodilla kurssi/opintojakso on ja mikä on kurssin/opintojakson tunnus. Kurssi-/opintojaksotarjottimelta opiskelija katsoo siis haluamansa kurssin/opintojakson tunnuksen. Kursseja/opintojaksoja tarjotaan lukuvuoden aikana 1-3 kertaa. Pakollisia kursseja/opintojaksoja tarjotaan pääsääntöisesti kolme kertaa, jolloin yhtä kurssia/opintojaksoa esiintyy tarjottimella kolmessa eri kohdassa ja aavistuksen erilaisilla kurssitunnuksilla. Esimerkiksi ruotsin 1. opintojakso voi olla joko RUB11.1, RUB11.2 tai RUB11.3.

Kun opiskelija on valinnut tietyn periodin kurssit/opintojaksot Wilmassa, hän voi Wilman "työjärjestys"-kohdasta katsoa, miltä hänen lukujärjestyksensä sen periodin osalta näyttää. Tässä kohtaa on helppo tarkastaa myös mahdolliset kurssien/opintojaksojen päällekkäisyydet.