Kurssit


Koko lukion vähimmäiskurssimäärä on 75 kurssia. Huolellinen opintojen suunnittelu helpottaa arkista opiskelutyötä ja opinnot suunnitellaan koko vuodeksi heti syyslukukauden alussa. Suunnittele opintosi siten, että kurssikertymä / lukuvuosi on seuraava:

vuosi = n. 30 kurssia ( 5 jaksoa )
vuosi = n. 30 kurssia ( 5 jaksoa )
vuosi = n. 15 kurssia ( 3 jaksoa )


Opiskelijan tulee suorittaa, viimeistä lukiovuotta lukuun ottamatta, jokaisen jakson aikana vähintään kolme kurssia. Rehtori voi myöntää luvan pienempään suoritusmäärään pätevästä syystä, esim. sairaus tai aktiiviharrastus.

Yksi kurssi käsittää 22-23 oppituntia (á 75min). Lukion lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon. Jokaiselle jaksolle on oma kurssitarjotin, jolta opiskelija valitsee itselleen haluamansa kurssit. Sopiva opiskelutahti on n. 6 kurssia per jakso.

Pakolliset, syventävät ja soveltavat kurssit


Lukio-opinnot muodostuvat pakollisista, syventävistä ja koulukohtaisista soveltavista kursseista.

Pakolliset kurssit ovat kaikille yhteisiä ja näiden kurssien määrä on 47-51 riippuen matematiikan (lyhyt/pitkä oppimäärä) valinnasta.

Syventävät kurssit ovat pakollisiin kursseihin liittyviä, ns. jatkokursseja, joita opiskelijan on valittava vähintään 10. Ylioppilaskokeiden tehtävät perustuvat pakollisten ja syventävien kurssien aiheisiin ja sisältöihin.

Soveltavat kurssit ovat lukion itsensä tai muun lukion tai oppilaitoksen tuottamia kursseja, joita opiskelija voi valita mielenkiintonsa mukaan. Soveltavista kursseista voidaan lukea mukaan vain hyväksytysti suoritetut kurssit.

Lukion ulkopuoliset opinnot


Lukio-opintoihin voidaan lisäksi sisällyttää kurssisuorituksia mm. musiikkiopistosta ja aktiivisesta ja tavoitteellisesta urheiluseuratoiminnasta, seututarjottimen verkkokursseista sekä kesäyliopiston ja Pirkan opiston opinnoista.

Ylioppilastutkinto


Ylioppilastutkinnossa kirjoitetaan vähintään neljä koetta seuraavista:

  • äidinkielen tai suomi toisena kielenä koe
  • toisen kotimaisen kielen koe (ruotsi)
  • vieraan kielen koe (englanti, saksa, ranska, venäjä)
  • matematiikan koe (lyhyt tai pitkä oppimäärä)
  • reaalikoe (esim. biologia, yhteiskuntaoppi, fysiikka, uskonto)


Näistä äidinkieli tai suomi toisena kielenä on kaikille pakollinen.

Yhden pitää olla pitkän oppimäärän koe (käytännössä matematiikka tai vieras kieli EN/SA).

Abiturienttien on suunniteltava viimeisen lukiovuoden opinnot niin, että kurssimäärä tulee täyteen kolmannen jakson loppuun mennessä. Tällöin jää riittävästi aikaa ylioppilaskirjoituksiin keskittymiselle. Kurssikertymä tulee ehdottomasti olla kasassa ja liiat neloset suoritettuna

  • syksyllä valmistuvilla lokakuun loppuun mennessä.
  • keväällä valmistuvilla huhtikuun loppuun mennessä.

Opinto-ohjaaja antaa ohjausta lukio-opintojen suunnitteluun, kurssivalintojen ja lukujärjestyksen tekemiseen sekä jatko-opintoihin ja ammatinvalintaan. Pidempään pohdintaa vaativaan tapaamiseen kannattaa varata ohjausaika ennakkoon.

Sanna Salonen
opinto-ohjaaja
p. 050 4343 114
sanna.salonen[at]pirkkala.fi