Koulukuraattorin työn tavoitteena on opiskelijan hyvinvoinnin ja myönteisen kehityksen tukeminen. Koulukuraattori auttaa opiskelijaa koulunkäyntiin liittyvissä pulmissa (mm. poissaolot, opiskelumotivaatio, stressi) sekä auttaa ja tukee koulun ulkopuolisissa asioissa (mm. ihmissuhteet, päihteiden käyttö, elämäntilanteiden muutokset).

Koulukuraattorin työhön sisältyy opiskelijan kanssa käytävät keskustelut, tarvittaessa opiskelijan ohjaaminen muiden palveluiden piiriin, opiskelijahuoltotyöryhmien toimintaan osallistuminen, opettajien konsultoiminen sekä osallistuminen koulun ja opetuksen kehittämiseen.

Opiskelijat voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin omatoimisesti tai tulla asioimaan mm. huoltajan tai opettajan ohjaamana. Koulukuraattori tekee yhteistyötä koulun henkilökunnan lisäksi myös opiskelijan perheen ja muiden opiskelijan kanssa työskentelevien tahojen kanssa.

Vastaanotto RAK1:ssä (yläkoulu), 2. kerros, portaikon oikealla puolella. Kuraattorin kanssa voi sopia ajan myös lukiolle, jolloin tapaamispaikkana on erityisopettajan tila Silmun 1. kerroksessa portaikon vieressä.

Tuila Kaltto
kuraattori
p. 050 5400 738
tuila.kaltto[at]pirkkala.fi