Oppilaitos hankkii sähköiset oppimateriaalit oppivelvollisille ensimmäisen ja toisen vuosiluokan opiskelijoille. Kolmannen ja neljännen vuoden opiskelijat hankkivat oppimateriaalit itse. Kirjojen digitaaliset versiot käyvät myös. Kielten käytettyjen oppikirjojen tehtäväosioiden tulee olla puhtaat.

BIOLOGIA

BI1: Elämä ja evoluutio (LOPS 2021) (Studeo.fi)

BI2: Ekologian perusteet (LOPS 2021) (Studeo.fi)

BI3: Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin (LOPS 2021) (Studeo.fi)

BI4: Solu ja perinnöllisyys (LOPS 2021) (Studeo.fi)

BI5: Ihmisen biologia (LOPS2021) (Studeo.fi)

BI6: Biotekniikka ja sen sovellukset (LOPS2021) (Studeo.fi)

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

ET1: Minä ja hyvä elämä (LOPS 2021) (Studeo.fi)

ET2: Minä ja yhteiskunta (LOPS2021) (Studeo.fi)

ET3: Kulttuurit (LOPS2021) (Studeo.fi)

ET4: Katsomukset (LOPS2021) (Studeo.fi)

ENGLANTI

ENA1: Me, my language and I (LOPS2021) (Studeo.fi)

ENA2: English goes global (LOPS2021) (Studeo.fi)

ENA3: Creative minds (LOPS2021) (Studeo.fi)

ENA4: Be the change (LOPS2021) (Studeo.fi)

ENA5: Scientific solutions (LOPS2021) (Studeo.fi)

ENA6: Future opportunities (LOPS2021) (Studeo.fi)

ENA7:

  • Vanha LOPS: On Track 7 (LOPS2016) (Sanoma Pro)
  • Uusi LOPS: Project green (LOPS2021) (Studeo.fi)

ENA8: Oppimateriaali ilmoitetaan kurssin alussa.

ENA9: YO-kertaus Englanti (Sanoma Pro)

ESPANJA

EAB31: Nos vemos 1 (LOPS2021) (Otava)

EAB32: Nos vemos 2 (LOPS2021) (Otava)

EAB33: Nos vemos 3 (LOPS2021) (Otava)

EAB34: Nos vemos 4 (LOPS2021) (Otava)

FILOSOFIA

FI1: Johdatus filosofiseen ajatteluun (LOPS2021) (Studeo.fi)

FI2: Etiikka (LOPS2021) (Studeo.fi)

FI3: Yhteiskuntafilosofia (LOPS2021) (Studeo.fi)

FI4: Tieto, tiede, todellisuus (LOPS2021) (Studeo.fi)

FYSIIKKA

FY1-2: Vipu 1-2 (LOPS2021) (Otava)

FY3: Vipu 3 (LOPS2021) (Otava)

FY4: Vipu 4 (LOPS2021) (Otava)

FY5: Vipu 5 (LOPS2021) (Otava)

FY6: Vipu 6 (LOPS2021) (Otava)

FY6: Fysiikka 6 Sähkömagnetismi (LOPS2016) (Sanoma Pro)

FY7: Fysiikka 7 Aine ja säteily (LOPS2016) (Sanoma Pro)

FY8: Materiaali ilmoitetaan myöhemmin.

FY9: Materiaali ilmoitetaan myöhemmin.

HISTORIA

HI1: Opus 1 (LOPS2021) (Edita)

HI2: Opus 2 (LOPS2021) (Edita)

HI3: Opus 3 (LOPS2021) (Edita)

HI4: Opus 4 (LOPS2021) (Edita)

HI5: Opus 5 (LOPS2021) (Edita)

HI6: Kaikkien aikojen historia 6: Maailmankulttuurit kohtaavat (LOPS2016) (Edita)

HI7: Kurssilla hyödynnetään aiempien kurssien oppimateriaaleja.

KEMIA

KE1-2: Mooli 1-2 (LOPS2021) (Otava)

KE3: Mooli 3 (LOPS2021) (Otava)

KE4: Mooli 4 (LOPS2021) (Otava)

KE5: Mooli 5 (LOPS2021) (Otava)

KE6: Mooli 6 (LOPS2021) (Otava)

KE7: Oppimateriaali ilmoitetaan myöhemmin.

KE8: Opettajan valmistama materiaali.

MAANTIEDE

GE1: Maailma muutoksessa (LOPS 2021) (Studeo.fi)

GE2: Sininen planeetta (LOPS 2021) (Studeo.fi)

GE3: Yhteinen maailma (LOPS 2021) (Studeo.fi)

GE4: Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta (LOPS2016) (Studeo.fi)

GE5: Kurssilla käytetään aiempien kurssien materiaaleja.

GE6: Oppimateriaali ilmoitetaan myöhemmin.

MATEMATIIKKA

Opiskelijalle hankitaan (syksyllä 2021 ja 2022 aloittaneet) tai opiskelija hankkii itse koko lukion ajaksi lisenssin laskinohjelmistoon:

  • TI-Nspire CX CAS

Opettajat antavat asiasta lisätietoa.

Opiskelijalle hankitaan (syksyllä 2021 ja 2022 aloittaneet) tai opiskelija hankkii itse myös taulukkokirjan: MAOL (sähköinen tai painettu)

Kurssi-/opintojaksokohtaiset oppimateriaalit:

Kaikille yhteinen matematiikan opintojakso

MAY1: MAY1 (LOPS2021) (Otava)

Pitkä matematiikka

MAA2: Kaari 2 MAA2 (LOPS2021) (Edita)

MAA3: Kaari 3 MAA3 (LOPS2021) (Edita)

MAA4: Kaari 4 MAA4 (LOPS2021) (Edita)

MAA5: Kaari 5 MAA5 (LOPS2021) (Edita)

MAA6: Kaari 6 MAA6 (LOPS2021) (Edita)

MAA7: Kaari 7 MAA7 (LOPS2021) (Edita)

MAA9: Kaari 9 MAA9 (LOPS2021) (Edita)

MAA9: Tekijä MAA9 (LOPS2016) (Sanoma Pro)

MAA10: Tekijä MAA10 (LOPS2016) (Sanoma Pro)

MAA11: Kaari MAA11 (LOPS2021) (Edita)

MAA13: Juuri 13 (LOPS2016) (Otava). LOPS2021:n mukaisen opintojakson materiaali ilmoitetaan myöhemmin.

MAA14: Juuri Kertaus (LOPS2016) (Otava)

MAA15: Huippu 6 (LOPS2021) (Otava)

MAA16: Ei erikseen hankittavaa materiaalia.

Lyhyt matematiikka

MAB2: Huippu 2 (LOPS2021) (Otava)

MAB3: Huippu 3 (LOPS2021) (Otava)

MAB4: Huippu 4 (LOPS2021) (Otava)

MAB5: Huippu 5 (LOPS2021) (Otava)

MAB6: Huippu 6 (LOPS2021) (Otava)

MAB7: Huippu 7 (LOPS2021) (Otava)

MAB8: Huippu 8 (LOPS2016) (Otava) tai Huippu 8 (LOPS2021) (Otava) riippuen opiskelijan aloitusvuodesta.

MAB9: Huippu Kertaus (LOPS2016) (Otava)

MAB11: Ei erikseen hankittavaa materiaalia.

MUSIIKKI

MU1: Intro - kaikki soimaan (LOPS2021) (Studeo.fi)

MU2: Syke - soiva ilmaisu (LOPS2021) (Studeo.fi)

OPINTO-OHJAUS                  

OP1: Minä opiskelijana (LOPS 2021) (Studeo.fi)

OP2: Jatko-opinnot ja työelämä (LOPS 2021) (Studeo.fi)

PSYKOLOGIA

PS1: Toimiva ja oppiva ihminen (LOPS2021) (Studeo.fi)

PS2: Kehittyvä ihminen (LOPS2021) (Studeo.fi)

PS3: Tietoa käsittelevä ihminen (LOPS2021) (Studeo.fi)

PS4: Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys (LOPS2016) (Studeo.fi)

PS5: Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (LOPS2016) (Studeo.fi)

PS6: Sosiaalipsykologisia ilmiöitä (LOPS2021) (Studeo.fi)

PS7: Psykologian kertauskirja (LOPS2016) (Studeo.fi)

RANSKA

Ranska alkaa jälleen syksyllä 2024.

RAB31:

RAB32: 

RAB33:

RAB34:

RUOTSI

RUB11: Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (LOPS2021) (Studeo.fi)

RUB12: Ruotsin kieli arjessani (LOPS2021) (Studeo.fi)

RUB13: Kulttuuri ja mediat (LOPS2021) (Studeo.fi)

RUB14: Ympäristömme (LOPS2021) (Studeo.fi)

RUB15: Opiskelu- ja työelämä (LOPS2021) (Studeo.fi)

RUB16: Precis 6 (LOPS2016) (Sanoma Pro)

RUB17: Kestävä elämäntapa (LOPS2021) (Studeo.fi)

RUB18: YO Kertaus Ruotsi (Sanoma Pro)   

SAKSA

Pitkä oppimäärä:

SAA1-2: Unter uns 1-2 (LOPS2021) (e-Oppi)

SAA3: Unter uns 3 (LOPS2021) (e-Oppi)

SAA4: Unter uns 4 (LOPS2021) (e-Oppi)

SAA5: Unter uns 5 (LOPS2021) (e-Oppi)

SAA6: Unter uns 6 (LOPS2021) (e-Oppi)

SAA7: Yo-kertaus saksa (Sanoma Pro)

SAA8: Yo-kertaus saksa (Sanoma Pro)

Lisäksi kaikilla opintojaksoilla tarvitaan:

Saksan kielioppi (LOPS2021) (e-Oppi)

Lyhyt oppimäärä:

SAB31: Magazin.de 1 (LOPS2021) (Otava)

SAB32: Magazin.de 2 (LOPS2021) (Otava)

SAB33: Magazin.de 3 (LOPS2021) (Otava)

SAB34: Magazin.de 4 (LOPS2021) (Otava)

SAB35: Magazin.de 5 (LOPS2021) (Otava)

SAB36: Magazin.de 6 (LOPS2021) (Otava)

SAB37: Magazin.de 7 (LOPS2021) (Otava)

SAB38: Magazin.de 8 (LOPS2021) (Otava)

TERVEYSTIETO

TE1: Lukion Syke 1: Terveys voimavarana (LOPS2021) (Edita)

TE2: Lukion Syke 2: Terveys ja ympäristö (LOPS2021) (Edita)

TE3: Lukion Syke 3: Terveys ja yhteiskunta (LOPS2021) (Edita)

TE4: Materiaali ilmoitetaan myöhemmin.

USKONTO

UE1: Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä (LOPS2021) (Studeo.fi)

UE2: Maailmanlaajuinen kristinusko (LOPS2021) (Studeo.fi)

UE3: Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (LOPS2021) (Studeo.fi)

UE4: Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa (LOPS2021) (Studeo.fi)

UE5: Uskonnot taiteessa ja populaarikulttuurissa (LOPS2021) (Studeo.fi)

UE6: Uskonnot mediassa (LOPS2016) (Studeo.fi)

UE7: Kurssilla käytössä UE1-4 oppikirjat.

VENÄJÄ

VEB35-8: Ponjatno! 4-6 (LOPS2021) (Otava)

YHTEISKUNTAOPPI

YH1: Yhteisö 1 (LOPS2021), (e-Oppi.fi)

YH2: Forum: Yhteiskuntaoppi 2. Taloustieto (LOPS2021) (Otava)

YH3: Uutishuone 3: Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (LOPS2021) (Sanoma Pro)

YH4: Jokaisen oikeustieto (LOPS2016) (Edita)

ÄIDINKIELI

LOPS2021 suorittajat:

ÄI1: Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (LOPS2021) (Studeo.fi)

ÄI2: Kieli- ja tekstitietoisuus (LOPS2021) (Studeo.fi)

ÄI3: Vuorovaikutus 1 (LOPS2021) (Studeo.fi)

ÄI4: Kirjallisuus 1 (LOPS2021) (Studeo.fi)

ÄI5: Tekstien tulkinta 1 (LOPS2021) (Studeo.fi)

ÄI6: Kirjoittaminen 1 (LOPS2021) (Studeo.fi)

ÄI7: Vuorovaikutus 2 (LOPS2021) (Studeo.fi)

ÄI8: Kirjallisuus 2 (LOPS2021) (Studeo.fi)

ÄI9: Ei erikseen hankittavaa materiaalia.

ÄI13: Ei erikseen hankittavaa materiaalia.

ÄI14: Ei erikseen hankittavaa materiaalia.

LOPS2016 suorittajat:

ÄI8, ÄI9, ÄI10: ÄLY- Äidinkielen ylioppilaskirjoitusten sähköinen oppimisympäristö (http://aly.finlit.fi/)