Oppilaitos hankkii sähköiset oppimateriaalit oppivelvollisille ensimmäisen vuosiluokan opiskelijoille. Toisen, kolmannen ja neljännen vuoden opiskelijat hankkivat oppimateriaalit itse. Kirjojen digitaaliset versiot käyvät myös. Kielten käytettyjen oppikirjojen tehtäväosioiden tulee olla puhtaat.

BIOLOGIA

BI1: Elämä ja evoluutio (LOPS 2021) (Studeo.fi)

BI2: Ekologia ja ympäristö (LOPS 2016) (Studeo.fi)

BI3: Solu ja perinnöllisyys (LOPS 2016) (Studeo.fi)

BI4: Ihmisen biologia (LOPS 2016) (Studeo.fi)

BI5: Biologian sovellukset (LOPS2016) (Studeo.fi)

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

ET1: Minä ja hyvä elämä (LOPS 2021), sovittava opettajan kanssa

ET2: Studeon materiaali, sovittava opettajan kanssa

ENGLANTI

ENA1: Me, my language and I (LOPS2021) (Studeo.fi)

ENA2: English goes global (LOPS2021) (Studeo.fi)

ENA3: Creative minds (LOPS2021) (Studeo.fi)

ENA4-7: On Track 4-7 (Sanoma Pro)

ENA8: Oppimateriaali ilmoitetaan kurssin alussa.

ENA9: YO-kertaus Englanti (Sanoma Pro)

ESPANJA

EAB35-8: Nos vemos 5-8 (Otava)

FILOSOFIA

FI1: Argumentti 1 Johdatus filosofiseen ajatteluun (LOPS2021) (Sanoma Pro)

FI2: Argumentti 2 Etiikka (Sanoma Pro)

FI3: Argumentti 3 Yhteiskuntafilosofia (Sanoma Pro)

FI4: Argumentti 4 Tieto, tiede ja todellisuus (Sanoma Pro)

FYSIIKKA

FY1-2: Vipu 1-2 (LOPS2021) (Otava)

FY3: Vipu 3 (LOPS2021) (Otava)

FY4: Vipu 4 (LOPS2021) (Otava)

FY4: FY4 - Voima ja liike (Sanoma Pro)

FY5: FY5 - Jaksollinen liike ja aallot (Sanoma Pro)

FY6: FY6 - Sähkömagnetismi (Sanoma Pro)

FY7: FY7 - Aine ja säteily (Sanoma Pro)

FY8: Oppimateriaali ilmoitetaan kurssin alussa.

FY9: YO Kertaus Fysiikka (Sanoma Pro)

HISTORIA

HI1: Opus 1 (LOPS2021) (Edita)

HI2: Kaikkien Aikojen Historia 2 (Edita)

HI3: Kaikkien Aikojen Historia 3 (Edita)

HI4: Kaikkien Aikojen Historia 4 (Edita)

HI5: Historia ajassa 5: Ruotsin itämaasta Suomeksi (SanomaPro)

HI6: Maailmankulttuurien Aikakirja (Edita)

KEMIA

KE1-2: Mooli 1-2 (LOPS2021) (Otava)

KE3: Mooli 3 (LOPS2021) (Otava)

KE4-5: Mooli 4-5 (Otava)

KE6: Oppimateriaali ilmoitetaan kurssin alussa.

KE7: Oppimateriaali ilmoitetaan kurssin alussa.

MAANTIEDE

GE1: Maailma muutoksessa (LOPS 2021) (Studeo.fi)

GE2: Sininen planeetta (LOPS 2016) (Studeo.fi)

GE3: Yhteinen maailma (LOPS 2016) (Studeo.fi)

GE4: Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta (LOPS2016) (Studeo.fi)

GE5: Kurssilla käytetään aiempien kurssien materiaaleja

MATEMATIIKKA

Opiskelijalle hankitaan (syksyllä 2021 aloittavat) tai opiskelija hankkii itse koko lukion ajaksi lisenssin laskinohjelmistoon:

  • TI-Nspire CX CAS

Opettajat antavat asiasta lisätietoa.

Opiskelijalle hankitaan (syksyllä 2021 aloittavat) tai opiskelija hankkii itse myös taulukkokirjan: MAOL (sähköinen tai painettu)

Kurssi-/opintojaksokohtaiset oppimateriaalit:

Kaikille yhteinen matematiikan opintojakso

MAY1: Kaari 1 MAY1 (LOPS2021) (Edita)

Pitkä matematiikka

MAA2-4: Kaari 2-4 MAA2-4 (LOPS2021) (Edita)

MAA5-10: Tekijä, pitkä matematiikka 5-10 (Sanoma Pro)

MAA11-13: Juuri 11-13, Otava (kirja tai sähköinen materiaali)

MAA14: Materiaali ilmoitetaan myöhemmin

Lyhyt matematiikka

MAB2-3: Kaari 2-3 MAB2-3 (LOPS2021) (Edita)

MAB4-8: Huippu 4-8 (Otava)

MAB9: Huippu Kertaus (Otava)

MUSIIKKI

MU1: Intro - kaikki soimaan (LOPS2021) (Studeo.fi)

MU2: Syke - soiva ilmaisu (LOPS2021) (Studeo.fi) -oppivelvolliset

MU2: Moniääninen Suomi (LOPS2016) (Studeo.fi) -kakkoset/abit

OPINTO-OHJAUS                  

OP1: Minä opiskelijana (LOPS 2021) (Studeo.fi)

OP2: Jatko-opinnot ja työelämä (LOPS 2016) (Studeo.fi)

PSYKOLOGIA

PS1: Toimiva ja oppiva ihminen (LOPS2021) (Studeo.fi)

PS2: Kehittyvä ihminen (LOPS2021) (Studeo.fi)

PS3: Tietoa käsittelevä ihminen (LOPS2016) (Studeo.fi)

PS4: Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys (LOPS2016) (Studeo.fi)

PS5: Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (LOPS2016) (Studeo.fi)

PS6: Sosiaalipsykologisia ilmiöitä (LOPS2016) (Studeo.fi)

PS7: Psykologian kertauskirja (LOPS2016) (Studeo.fi)

RANSKA

Ranska alkaa jälleen syksyllä 2022.

RAB31: J'aime 1 (Otava)

RAB32: J'aime 2 (Otava)

RAB33: J'aime 3 (Otava)

RAB34: J'aime 4 (Otava)

RUOTSI

RUB1: Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (LOPS2021) (Studeo.fi)

RUB2: Ruotsin kieli arjessani (LOPS2021) (Studeo.fi)

RUB3: Kulttuuri ja mediat (LOPS2021) (Studeo.fi)

RUB4-7: Precis 4-7 (Sanoma Pro)    

RUB8: YO Kertaus Ruotsi (Sanoma Pro)   

SAKSA

Pitkä oppimäärä:

SAA1-2: Unter uns 1-2 (LOPS2021) (e-Oppi)

SAA3: Unter uns 3 (LOPS2021) (e-Oppi)

SAA4: Unter uns 4 (LOPS2021) (e-Oppi)

Lisäksi kaikilla opintojaksoilla tarvitaan:

Saksan kielioppi (LOPS2021) (e-Oppi)

Lyhyt oppimäärä:

SAB31: Magazin.de 1 (LOPS2021) (Otava)

SAB32: Magazin.de 2 (LOPS2021) (Otava)

SAB33: Magazin.de 3 (LOPS2021) (Otava)

SAB34: Magazin.de 4 (LOPS2021) (Otava)

TERVEYSTIETO

TE1: Lukion Syke TE1: Terveys voimavarana (LOPS2021) (Edita)

TE2: Lukion Syke 2: Ihminen, ympäristö ja terveys (Edita)

TE3: Lukion Syke 3: Terveyttä tutkimassa (Edita)

TE4: Lukion Syke Kertausaineisto (Edita)

USKONTO

UE1: Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä (LOPS2021) (Studeo.fi)

UE2: Maailmanlaajuinen kristinusko (LOPS2016) (Studeo.fi)

UE3: Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (LOPS2016) (Studeo.fi)

UE4: Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (LOPS2016) (Studeo.fi)

UE5: Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa (LOPS2016) (Studeo.fi)

UE6: Uskonnot mediassa (LOPS2016) (Studeo.fi)

UE7: Kurssilla käytössä UE1-4 oppikirjat.

VENÄJÄ

VEB1-4: Ponjatno! 1 (LOPS2021) (Otava)

YHTEISKUNTAOPPI

YH1: Yhteisö 1 (LOPS2021), (e-Oppi.fi)

YH2: Forum 2. Taloustieto (Otava)

YH3: Jokaisen maailma (SanomaPro)

YH4: Jokaisen oikeustieto (SanomaPro)

ÄIDINKIELI

Lukion 2021 aloittaneet

ÄI1: Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (LOPS2021) (Studeo.fi)

ÄI2: Kieli- ja tekstitietoisuus (LOPS2021) (Studeo.fi)

ÄI3: Vuorovaikutus 1 (LOPS2021) (Studeo.fi)

ÄI4: Kirjallisuus 1 (LOPS2021) (Studeo.fi)

Lukion ennen vuotta 2021 aloittaneet

ÄI4: Tekstit ja vaikuttaminen (LOPS2016) (Studeo.fi)

ÄI5: Teksti ja konteksti (LOPS2016) (Studeo.fi)

ÄI6: Nykykulttuuri ja kertomukset (LOPS2016) (Studeo.fi)

ÄI7: Opettaja ilmoittaa kurssin alussa; mahdollinen maksu vierailuja varten.

ÄI8-10: ÄLY- Äidinkielen ylioppilaskirjoitusten sähköinen oppimisympäristö (http://aly.finlit.fi/)