Kirjojen digitaaliset versiot käyvät myös. Kielten käytettyjen oppikirjojen tehtäväosioiden tulee olla puhtaat.

BIOLOGIA
BI1: Elämä ja evoluutio (LOPS 2016) (Studeo.fi)

BI2: Ekologia ja ympäristö (LOPS 2016) (Studeo.fi)

BI3: Solu ja perinnöllisyys (LOPS 2016) (Studeo.fi)

BI4: Ihmisen biologia (LOPS 2016) (Studeo.fi)

BI5: Biologian sovellukset (LOPS2016) (Studeo.fi)

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO
ET1: Studeon materiaali (LOPS 2016), sovittava opettajan kanssa

ET2: Studeon materiaali (LOPS 2016), sovittava opettajan kanssa

ENGLANTI
ENA1-7: On Track 1-7 (Sanoma Pro)

ENA8: Oppimateriaali ilmoitetaan kurssin alussa.

ENA9: YO-kertaus Englanti (Sanoma Pro)

ESPANJA
EAB1-4: Nos vemos 1-4 (Otava)

FILOSOFIA
FI1: Argumentti 1 Johdatus filosofiaan (Sanoma Pro)

FI2: Argumentti 2 Etiikka (Sanoma Pro)

FI3: Argumentti 3 Yhteiskuntafilosofia (Sanoma Pro)

FI4: Argumentti 4 Tieto, tiede ja todellisuus (Sanoma Pro)

FYSIIKKA
FY1: FY1 - Fysiikka luonnontieteenä (LOPS2016) (Studeo.fi)

FY2: FY2 - Lämpö (Sanoma Pro)

FY3: FY3 - Sähkö (Sanoma Pro)

FY4: FY4 - Voima ja liike (Sanoma Pro)

FY5: FY5 - Jaksollinen liike ja aallot (Sanoma Pro)

FY6: FY6 - Sähkömagnetismi (Sanoma Pro)

FY7: FY7 - Aine ja säteily (Sanoma Pro)

FY8: Oppimateriaali ilmoitetaan kurssin alussa.

FY9: YO Kertaus Fysiikka (Sanoma Pro)

HISTORIA
HI1: Kaikkien Aikojen Historia 1 (Edita)

HI2: Kaikkien Aikojen Historia 2 (Edita)

HI3: Kaikkien Aikojen Historia 3 (Edita)

HI4: Kaikkien Aikojen Historia 4 (Edita)

HI5: Historia ajassa 5: Ruotsin itämaasta Suomeksi (SanomaPro)

HI6: Maailmankulttuurien Aikakirja (Edita)

KEMIA
KE1-5: Mooli 1-5 (LOPS2016) (Otava)

KE6: Oppimateriaali ilmoitetaan kurssin alussa.

KE7: Oppimateriaali ilmoitetaan kurssin alussa.

MAANTIEDE
GE1: Maailma muutoksessa (LOPS 2016) (Studeo.fi)

GE2: Sininen planeetta (LOPS 2016) (Studeo.fi)

GE3: Yhteinen maailma (LOPS 2016) (Studeo.fi)

GE4: Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta (LOPS2016) (Studeo.fi)

GE5: Kurssilla käytetään aiempien kurssien materiaaleja

MATEMATIIKKA
Opiskelija hankkii koko lukion ajaksi lisenssin laskinohjelmistoon:

TI-Nspire CX CAS
Opettajat antavat asiasta lisätietoa.

Opiskelija hankkii myös taulukkokirjan: MAOL (sähköinen tai painettu)

Kurssikohtaiset oppimateriaalit:

Kaikille yhteinen matematiikan kurssi

MAY1: Otavan matematiikka MAY1: Luvut ja lukujonot (Otava)

Pitkä matematiikka

MAA2-10: Tekijä, pitkä matematiikka 2-10 (Sanoma Pro)

MAA11-13: Juuri 11-13, Otava (kirja tai sähköinen materiaali)

MAA14: Materiaali ilmoitetaan myöhemmin

Lyhyt matematiikka

MAB2-8: Huippu 2-8 (Otava)

MAB9: Huippu Kertaus (Otava)

MUSIIKKI
MU1: Musiikki ja minä (LOPS2016) (Studeo.fi)

MU2: Moniääninen Suomi (LOPS2016) (Studeo.fi)

OPINTO-OHJAUS                  
OP1: Minä opiskelijana (LOPS 2016) (Studeo.fi)

OP2: Jatko-opinnot ja työelämä (LOPS 2016) (Studeo.fi)

PSYKOLOGIA
PS1: Psyykkinen toiminta ja oppiminen ja vuorovaikutus (LOPS2016) (Studeo.fi)

PS2: Kehittyvä ihminen (LOPS2016) (Studeo.fi)

PS3: Tietoa käsittelevä ihminen (LOPS2016) (Studeo.fi)

PS4: Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys (LOPS2016) (Studeo.fi)

PS5: Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (LOPS2016) (Studeo.fi)

PS6: Sosiaalipsykologisia ilmiöitä (LOPS2016), julkaistaan heinäkuussa 2019 (Studeo.fi)

PS7: Psykologian kertauskirja (LOPS2016) (Studeo.fi)

RANSKA
RAB1-2: J'aime 1 (Otava)

RAB3-4: J'aime 2 (Otava)

RAB5-6: J'aime 3 (Otava)

RAB7-8: J'aime 4 (Otava)

RUOTSI
RUB1-7: Precis 1-7 (Sanoma Pro)    

RUB8: YO Kertaus Ruotsi (Sanoma Pro)   

SAKSA
Pitkä oppimäärä:

SAA5 Unter uns 5 (e-Oppi)

SAA6 Opettajan ilmoittama materiaali 

Lyhyt oppimäärä:

SAB5-8: Plan D 5-8 (SanomaPro)

TERVEYSTIETO
TE1: Lukion Syke 1: Terveyden perusteet (Edita)

TE2: Lukion Syke 2: Ihminen, ympäristö ja terveys (Edita)

TE3: Lukion Syke 3: Terveyttä tutkimassa (Edita)

TE4: Lukion Syke Kertausaineisto (Edita)

USKONTO
UE1: Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä (LOPS2016) (Studeo.fi)

UE2: Maailmanlaajuinen kristinusko (LOPS2016) (Studeo.fi)

UE3: Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (LOPS2016) (Studeo.fi)

UE4: Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (LOPS2016) (Studeo.fi)

UE5: Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa (LOPS2016) (Studeo.fi)

UE6: Uskonnot mediassa (LOPS2016) (Studeo.fi)

UE7: Kurssilla käytössä UE1-4 oppikirjat.

VENÄJÄ
VEB1-4: Ponjatno! 1 (FinnLectura/Otava)

VEB5-8: Ponjatno! 2 (FinnLectura/Otava)

YHTEISKUNTAOPPI
YH1: Lu­ki­on eYhteiskuntaoppi, (e-Oppi.fi)

YH2: Forum 2. Taloustieto (Otava)

YH3: Jokaisen maailma (SanomaPro)

YH4: Jokaisen oikeustieto (SanomaPro)

ÄIDINKIELI
ÄI1: Tekstit ja vuorovaikutus (LOPS2016) (Studeo.fi)

ÄI2: Kieli, kulttuuri ja identiteetti (LOPS2016) (Studeo.fi)

ÄI3: Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (LOPS2016) (Studeo.fi)

ÄI4: Tekstit ja vaikuttaminen (LOPS2016) (Studeo.fi)

ÄI5: Teksti ja konteksti (LOPS2016) (Studeo.fi)

ÄI6: Nykykulttuuri ja kertomukset (LOPS2016) (Studeo.fi)

ÄI7: Opettaja ilmoittaa kurssin alussa; mahdollinen maksu vierailuja varten.

ÄI8-10: ÄLY- Äidinkielen ylioppilaskirjoitusten sähköinen oppimisympäristö (http://aly.finlit.fi/)