Kurssitarjotin rakentuu koodeista 1-8 sekä kiertokaaviosta. Jokaisella koodilla on kiertokaaviossa omat tuntipaikkansa. Jos valitset ykköskoodilta jonkin kurssin, sinulla on sen kurssin tunnit kiertokaavion mukaisesti niinä aikoina, joihin on merkitty koodin numero. Esimerkiksi ykköskoodin tunnit ovat ma klo 14.45-16.00, ti klo 8.15-9.30 ja to klo 8.15-9.30.

Kiertokaavio

Taulukko, jossa näkyy kahdeksan eri koodin tuntipaikat joka koulupäivälle.

Opiskelija voi valita jokaiselta koodilta vain yhden kurssin, eli opiskelijalla voi olla yhden jakson aikana meneillään enintään kahdeksan kurssia. Kullakin koodilla (kurssitarjottimen vaakarivi) on tarjolla yleensä 9-12 kurssia. Näistä kursseista kolmasosa on tarkoitettu ensimmäisen vuoden opiskelijoille, kolmasosa toisen vuoden opiskelijoille ja kolmasosa kolmannen vuoden opiskelijoille.

Varsinaiset kurssivalinnat tehdään Wilman kautta. Wilmassa on tärkeää tietää, millä koodilla kurssi on ja mikä on kurssin tunnus. Kurssitarjottimelta opiskelija katsoo siis haluamansa kurssin tunnuksen. Kursseja tarjotaan lukuvuoden aikana 1-3 kertaa. Pakollisia kursseja tarjotaan pääsääntöisesti kolme kertaa, jolloin yhtä kurssia esiintyy tarjottimella kolmessa eri kohdassa ja aavistuksen erilaisilla kurssitunnuksilla. Esimerkiksi ruotsin 1. kurssi voi olla joko RUB1.1, RUB1.2 tai RUB1.3.

Kun opiskelija on valinnut tietyn jakson kurssit Wilmassa, hän voi Wilman "työjärjestys"-kohdasta katsoa, miltä hänen lukujärjestyksensä sen jakson osalta näyttää. Tässä kohtaa on helppo tarkastaa myös mahdolliset kurssien päällekkäisyydet.